xxDR. KOVACSICS ÁKOS ÜGYVÉD
xxx7624 Pécs, Nagy Jenõ u. 8. fsz. 3. , tel.: 72/522-563 , mobil: 70/38-44-126
x
  fõoldal
szakterület
ügyvédi munkadíj
  elérhetõség
ingatlanok
Szakterületeim:
 
1. Polgári jog:
• magánszemélyek, és gazdasági élet szereplõi vitás ügyeinek képviselete peres, és peren kívüli eljárásokban
2. Ingatlanjog:
• ingatlanokkal kapcsolatos teljes körû ügyintézés,
• adásvételi szerzõdések, csereszerzõdések, bérleti -, haszonbérleti szerzõdések, szolgalmi jogot alapító szerzõdések, telekalakításról szóló megállapodások, és társasházi alapító okiratok szerkesztése, elkészítése,
• ingatlanberuházások lebonyolításában való közremûködés,
• a fenti szerzõdésekbõl eredõ peres eljárásokban képviselet.
 
3. Öröklési Jog:
• végrendeletek szerkesztése,
• hagyatéki ügyek ellátása.
4. Gazdasági jog:
• gazdasági társaságok alapítása,
• társasági szerzõdések módosítása,
• társaságok megszüntetése,
• egyesületek, alapítványok nyilvántartásba vétele,
• gazdasági társaságok tartós jogi képviselete,
• Cégek képviselete nem fizetõ adósaikkal szemben
(fizetési meghagyásos eljárásban, végelszámolás,
csõd és felszámolási eljárásban) .
 
Irodám rendelkezik az elektronikus cégeljárás összes feltételével, mely az ügyfelek kényelmét, és költségeinek csökkentését szolgálja.
 
5. Családjog:
• házassági bontóperekkel,
• gyermekelhelyezéssel,
• származás megállapítással kapcsolatos tanácsadás, peres képviselet,
• házassági vagyonjogi szerzõdés elkészítése.
 
6. Munkajog:
• munkaszerzõdések készítése
• munkáltatók, munkavállalók képviselete
 
7. Egyéb:
• hitelfelvétel során való segítségnyújtás
• pénzügyi tanácsadás
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezt a honlapot Dr. Kovacsics Ákos, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.